Persondata politik

Fortegnelse over dataindsamling- og behandling/aktiviteterFortegnelse over dataindsamling- og behandling/aktiviteter

Dataansvarlig:
Søren Vindelbo Jørgensen
Jernbanegade 26
5450 Otterup
CVR 14367594

Data opbevares i forretningen Otterup Guldsmedie, i papirform, samt elektronisk på One drive sky, på computer Lindegårdsvej 55, 5450 Otterup.  Data udveksles med Danløn (løn og skat- indberetninger), samt E-Revisor Michael Dyrhauge.

Databehandler
Dels dataansvarlig og

Danske Lønsystemer a/s,
Gydevang 46,
3450 Allerød
cvr: 1561472
mail: salg@danlon.dk

E-revi.dk,
Michael Dyrehauge,
Blanicka 1789/26,
12000 Prag Tjekkiet,
mail: info@e-revi.dk

Formål/formålene

  • Ansættelses kontrakt, med specifikation af person hen før bare data, navn adresse, Telefonnumer,  ansættelses forhold, konto oplysninger til brug for lønudbetaling.
  • Afregning af løn, indberetning af skat
  • Regnskabs grundlag til brug for revisor

Den fysiske ansættelseskontrakt, med underskrifter, findes i lukket kuvert i pengeskabet i Otterup Guldsmedie, Jernbanegade 26, 5450 Otterup.

Fortegnelse over dataindsamling og  behandling/aktiviteter.

Kategorier af registrerede , og kategorierne af personoplysninger
Der behandles oplysninger, om følgende kategorier af registrerede ansatte

  • Medarbejderens identifikations oplysninger
  • Medarbejderens adresse oplysninger
  • Medarbejderens telefon nummer
  • Medarbejderens E-mail  – frivilligt
  • Medarbejderens cpr nummer
  • Medarbejderens konto nummer til brug for lønudbetaling
  • Medarbejderens skatte kort, til brug for lønudbetaling

Modtagere af personoplysninger
Danløn, jvf databehandler aftalen
E-revi, jvf databehandler aftalen

3’die lande
Der udveksles ikke data med 3’die lande.

Sletning
Oplysninger om medarbejdere slettes efter anmodning fra medarbejderen ( lønbilag dog tidligst 5 år efter udløbet af det år medarbejderen er fratrådt stillingen hos Otterup Guldsmedie, da de danner bilag til virksomhedens skatteregnskab.)
Med udløbet af kalenderår 5 efter medarbejderens fratræden, makuleres alle bilag der vedrører medarbejderen.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
Datatilsynets sikkerhedskrav for håndtering af person oplysninger overholdes. Sikkerhedskravene er offentliggjort på datatilsynet’s hjemmeside  https://www.datatilsynet.dk/erhverv/personaleadministration/behandling-af-personaleoplysninger/
Data opbevares jvf. SKAT’s regler for opbevaring af regnskaber.Personoplysninger opbevares i lukket kuvert i pengeskabet, Otterup Guldsmedie, Jernbanegade 26, 5450 OtterupRegnskaberne findes i aflåst arkivskab på adressen Lindegårdsvej 55, 5450 Otterup.

Data udvekslet via Danløn og E-revi, er sikret jf databehandler aftale med Otterup Guldsmedie v/ guldsmed Søren Vindelbo Jørgensen ( dataansvarlig og indehaver.)

Cookie politik

1. Generelt
Denne cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på din computer.
Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.
Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig

2. Cookies
Når du besøger dette website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk

2.1 Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

2.2 I hvor lang tid opbevarer vi cookies?
De cookies, der er sendt til dig fra dette website, vil blive opbevaret i højst 60 måneder fra sidste gang du var inde på websitet. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 60 måneder fra dit seneste besøg på vores website

2.3 Hvordan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.
Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”.

2.4 Hvad bruges cookies til på vores websites?
Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

2.5 Cookies fra vores samarbejdspartnere
I dette afsnit finder du en oversigt over, hvilke samarbejdspartnere, der sender cookies via vores website, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites.
Google
Atrium Web ( webmaster)
Disse cookies anvendes ikke til registrering af personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil.
Data kan videregives til tredjeparter i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere på de enkelte websites og det danske marked generelt. Oplysninger kan også videregives til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

2.6 Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker nærmere oplysninger om dette website og brugen af cookies, er du velkommen til at kontakte os:
Otterup Guldsmedie
Jernbanegade 26
5450 Otterup
Tlf 64824488
Mail: Soerenguldsmed@gmail.com

Otterup Guldsmedie